Strona główna

Zaproszenie na warsztaty PROW z Osi III oraz Osi Leader

Koleżanki i Koledzy,
W imieniu ZK ZMW, mam przyjemność poinformować, iż w dniach 24, 25, 26 kwiecień b.r. odbędzie się II edycja szkoleń:Warsztaty Lidera - organizowanych przy wsparciu Ministerstwa Rolnictwa w zakresie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach wybranych dzia...
  DALEJ

Added: 2009-04-17 08:17:44, by: Marcin Adamczyk


1 ... 108 109 110

© 2009 ZMW Częstochowa
statystyka