Olimpiada Młodych Producentów Rolnych 2019
Związek Młodzieży Wiejskiej


zapraszaja do udziału

w Finale Wojewódzkim Olimpiady Młodych Producentów Rolnych


Termin: 1 marca 2019 godz. 9:30

Miejsce: Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku
Złoty Potok, ul. Kościuszki 7, 42-253 Janów

Warunki uczestnictwa:


Aby zgłosić się do Olimpiady, należy przesłać listownie wypełniony formularz zgłoszeniowy do biura ZP ZMW w Częstochowie lub skan zgłoszenia mailem na adres zmw.scz@gmail.com w terminie do 10 lutego 2019 r. Rolnicy indywidualni powinni dodatkowo przesłać kopię świadectwa lub dyplomu ukończenia szkoły rolniczej.


zgłoszenie szkoły

zgłoszenie indywidualne

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe, a pięciu najlepszych uczestników Finału Wojewódzkiego otrzyma przepustkę na Finał Krajowy Olimpiady.


Regulamin OMPR: pobierz
Jedna szkoła może zgłosić maksymalnie 10 uczestników na Finał Wojewódzki.


Na Finał Wojewódzki składa się test egzaminacyjny oraz odpowiedź ustna. Łącznie w Finale Wojewódzkim można uzyskać 100 punktów (60 test + 40 odpowiedź ustna). Test egzaminacyjny składał się będzie z 50 pytań, w tym 40 pytań jednokrotnego wyboru - punktowanych w skali 0 lub 1 pkt oraz 10 pytań wielokrotnego wyboru - punktowanych w skali 0 lub 2 pkt. Czas trwania testu egzaminacyjnego wynosi: 60 minut. Odpowiedź ustna punktowana będzie w skali 0 – 40 punktów.

Zakres tematyczny, obowiązujący podczas Eliminacji Środowiskowych obejmuje materiał z następujących działów:
§ Produkcja roślinna;
§ Produkcja zwierzęca;
§ Mechanizacja rolnictwa;
§ Ochrona środowiska i odnawialne źródła energii;
§ Ekonomika i zarządzanie;
§ Bezpieczeństwo i higiena pracy;
§ Zagadnienia dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.


Zgłoszenia przyjmujemy także w Biurze Zarządu Powiatowego
Związku Młodzieży Wiejskiej, ul. Waszyngtona 73/15 Częstochowa
od pon. do pt. w godzinach od 10:00 do 15:00.

Ewentualne zapytania na temat Finału Wojewódzkiego Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 2018
prosimy kierować na adres: zmw.scz@gmail.com,
bądź pod numer tel. 507 796 968.
© 2009 ZMW Częstochowa
statystyka